Hur läser och skriver niondeklassarna? Sammanfattning av resultaten i utvärderingen av lärresultat i svenska och litteratur i åk 9 våren 2019

Inlärningsresultat Sammanfattning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Hur läser och skriver niondeklassarna? Sammanfattning av resultaten i utvärderingen av lärresultat i svenska och litteratur i åk 9 våren 2019

Jan Hellgren & Jukka Marjanen
2020
svenska