Läget inom utbildningen år 2020. Resultat från nationella utvärderingar

Sammanfattning Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik

Läget inom utbildningen år 2020. Resultat från nationella utvärderingar

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)
2020
svenska