Auditering av Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Auditeringsrapport Högre utbildning

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s digitala plattform för auditeringar.

Auditering av Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Riitta Rissanen, Ari Koski, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Jyri Niemi ja Marja-Liisa Saarilammi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun itsearviointi toim. Tero Janatuinen
2019
finska