Auditering av Åbo Akademi

Auditeringsrapport Högre utbildning

Rapport: https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/sammandrag-23/

Åbo Akademis självvärdering (red.) Ole Karlsson

Auditering av Åbo Akademi

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Alexander Bargum, Marie Nørvåg, Max Scheja & Mirella Nordblad
2022
svenska