Informationstillfälle för yrkesutbildningsanordnare om utvärderingar av lärresultat våren 2024

Yrkesutbildning

Utvärderingar av lärresultat i grundexamen i natur och miljö, yrkesexamen inom naturbranschen och grund- och yrkesexamen inom träindustrin genomförs under våren 2024. Informationsevenemanget för kontaktpersonerna ordnas 22.11.2023 kl. 9:00-10.30 (Teams)

Anmälan krävs inte till evenemanget.

Anslut dig till evenemanget genom att klicka här.

Webblänk till inspelningen av evenemanget kommer att skickas till kontaktpersoner efter evenemanget.

Mer information
Paula Kilpeläinen, ledande utvärderingsexpert, paula.kilpelainen@karvi.fi
Veera Hakamäki-Stylman, utvärderingsexpert, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Utvärderingens webbsidor:

Grundexamen i natur och miljö och yrkesexamen inom naturbranschen

Grund- och yrkesexamen inom träindustrin 

Informationstillfälle för yrkesutbildningsanordnare om utvärderingar av lärresultat våren 2024

onsdag 22.11.2023
09.00–10.30
Webinar
gratis
NCU