Utvärdering av lärresultat inom yrkesutbildning 2021-2025

Yrkesutbildning

NCU har i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen gjort upp en plan för de examina som ska utvärderas under de närmaste fem åren. Målet med planen är att hjälpa utbildningsanordnarna att förutse kommande utvärderingar av lärresultaten och göra dem till en del av utbildningsanordnarens kvalitetskontrollsystem. Tidtabellen anges nedan.

Tidtabell för utvärderingarna

2021–2022
Grundexamen inom el- och automationsbranschen
Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen
Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen

2022–2023
Grundexamen i affärsverksamhet
Yrkesexamen i arbete som teamledare
Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

2023–2024
Grundexamen i natur och miljö
Yrkesexamen inom miljöbranschen
Specialyrkesexamen inom miljöbranschen
Grundexamen inom träindustrin
Yrkesexamen inom träindustrin

2024–2025
Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
Yrkesexamen i produktionsteknik
Specialyrkesexamen i produktionsteknik
Grundexamen inom säkerhetsbranschen
Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen

2025–2026
Grundexamen inom cirkusbranschen
Grundexamen i dans
Grundexamen inom jordbruksbranschen
Yrkesexamen inom jordbruksbranschen
Specialyrkesexamen inom jordbruksbranschen

Mer information

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors