Utvärderingsnätverket för småbarnspedagogikens kvalitet

Småbarnspedagogik
Valssin logo

Utvärderingsnätverket för småbarnspedagogikens kvalitet har inrättats som stöd för utvecklingen av utvärderingssystemet Valssi samt spridning av information och kunnande. Nätverkets uppgift är att stödja utvärderingen och utvecklingen av verksamheten på lokal nivå.

Utvärderingsnätverket avslutas i september 2024. Vi kommer att informera om nätverkets framtid under hösten.

Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors