Utvärderingsnätverket för småbarnspedagogikens kvalitet

Småbarnspedagogik
Valssin logo

Utvärderingsnätverket för småbarnspedagogikens kvalitet har inrättats som stöd för utvecklingen av utvärderingssystemet Valssi samt spridning av information och kunnande. Nätverkets uppgift är att stödja utvärderingen och utvecklingen av verksamheten på lokal nivå. Syftet med nätverket är att

  • informera om utvecklingen av Valssi och olika utvärderingsverktyg
  • ordna utbildningar och webbinarier för olika personalgrupper
  • sprida kunskap och god praxis som stöd för utvecklingen av utvärderingen.

Nätverket arbetar huvudsakligen via en HowSpace-plattform som skapats för ändamålet. I plattformen finns bland annat program och material för nätverkets träffar samt en del där man kan diskutera och dela med sig av god praxis. Nätverket omfattar över 500 kontaktpersoner för kommunala och privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.

Mer information och anmälan: valssi@karvi.fi