Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro. Centrala resultat om sju utvärderade metoder

Sammanfattning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro. Centrala resultat om sju utvärderade metoder

Niina Rumpu, Eeva-Liisa Markkanen, Nelli Hyvärinen, Niina Anttila, Pekka Danschu, Marko Kuvaja, Micaela Romantschuk & Miia Sainio
2023
svenska