Läget vid skolstarten

Utvärderingsrapport Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Läget vid skolstarten

Annette Ukkola, Jari Metsämuuronen & Maiju Paananen
2020
svenska