Läget efter nybörjarundervisningen – Kunskaper i modersmål och litteratur och i matematik i början av årskurs 3

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Läget efter nybörjarundervisningen – Kunskaper i modersmål och litteratur och i matematik i början av årskurs 3

Chris Silverström, Annette Ukkola & Jari Metsämuuronen
2023
svenska