Att lära sig läsa och skriva som vuxen. Utvärdering av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare

Utvärderingsrapport Systemutvärdering Temautvärdering Fritt bildningsarbete

Att lära sig läsa och skriva som vuxen. Utvärdering av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare

Hanna Väätäinen
2022
finska