Aikuisena luku- ja kirjoitustaitoa oppimassa. Arviointi maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksesta

Arviointiraportti Järjestelmäarviointi Teema-arviointi Vapaa sivistystyö

Aikuisena luku- ja kirjoitustaitoa oppimassa. Arviointi maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksesta

Hanna Väätäinen
2022
suomi