A-finska i årskurs 9 – Utvärdering av lärresultat våren 2021

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

A-finska i årskurs 9 – Utvärdering av lärresultat våren 2021

Carola Åkerlund, Jukka Marjanen & Elina Peltola
2022
svenska