Välkommen till NCU:s nya webbplats! Se de viktigaste ändringarna här

Nyheter

Behovet av en förnyad webbplats har legat i luften under en längre tid hos oss. Bakgrunden är att NCU:s gamla webbplats rent tekniskt har nått slutet av sin livslängd. Nu har vi öppnat vår nya webbplats. I den här nyhetstexten beskriver vi de viktigaste ändringarna så att du också längre fram så enkelt som möjligt kan hitta den information du behöver.

Huvudsyftet med uppdateringen av webbplatsen har varit att göra informationen mer tillgänglig. Därför har vi organiserat informationen och webbplatsens struktur på ett nytt sätt. Vi har också förbättrat den interna sökfunktionen. Dessutom har tillgängligheten på webbplatsen varit viktig för oss. 

Visuell estetik och tonläge 

Vår tanke har varit att ge de nya webbsidorna en mer visuell och fräsch design. Det här innebär bland annat en ökad användning av färger. I samband med uppdateringen av webbplatsen har vi också förnyat vår visuella identitet en aning, vilket kommer att synas i vår övriga kommunikation framöver. 

Vi har också fokuserat på tonläget. Vi definierade våren 2023 att vi vill vara 

  • pålitliga, sakkunniga och övertygande
  • tydliga och begripliga
  • fräscha och intressanta
  • vänliga, lättillgängliga och mänskliga.

Det uppdaterade tonläget i texterna återspeglar dessa mål. Vi har ännu inte hunnit gå igenom alla texter på sidorna. Förändringar kräver alltid tid. Vi fortsätter att förnya texterna även efter att webbplatsen har publicerats. 

Framsidan 

På vår framsida hittar du som vanligt våra senaste meddelanden och kommande evenemang, samt länkar till sidor för olika utbildningsstadier. För att framsidan ska bli mer överskådlig listas inte de senaste rapporterna längre separat på framsidan. Men de kommer fortfarande att presenteras genom egna meddelanden, precis som tidigare. Alla rapporter finns tillgängliga på sidan Publikationer.

Vår framsida möjliggör också att vi kan lyfta fram aktuella ämnen och händelser. 

Sökfunktionen 

NCU:s webbplats innehåller en stor mängd utvärderingsinformation som gäller olika utbildningsstadier. Det här innebär att en fungerande sökfunktion är en av webbplatsens viktigaste funktioner. Den nya sökfunktionen förbättrar sökresultatens noggrannhet och ger fler filtreringsalternativ för att användaren ska kunna begränsa sin sökning. 

Aktuellt 

På våra sidor finns nu ett nytt avsnitt som heter Aktuellt. Här har vi samlat innehåll som redan tidigare fanns på våra sidor, såsom nyheter, utlåtanden och policy brief-artiklar, men nu mer logiskt än tidigare under en enda rubrik. Avsnittet Aktuellt innehåller också vår blogg som tidigare fanns på en separat webbplats. 

Sidan Om oss 

Innehållsmässigt har den största förändringen skett på sidan Om oss. Sidan innehåller fortfarande samma information som den gamla webbplatsen, men informationen är bättre grupperad i egna avsnitt. På webbplatsen finns också ny information om till exempel våra olika utvärderingstyper, verksamhetssättet för utvecklande utvärdering, den fyraåriga utvärderingsplanen och hur vi arbetar.

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifterna finns på samma plats som tidigare, men vi har lagt till ett eget avsnitt för medier under kontaktuppgifterna.  

Kommer senare 

Vi kommer att fortsätta utveckla vår nya webbplats. Vi fortsätter bland annat att kontinuerligt föra över äldre innehåll till sidorna. Senare kommer vi dessutom att göra några omfattande uppdateringar. Bland annat är en ny plattform för våra publikationer på väg. Den gör det lättare att bläddra i våra rapporter sida för sida eller ämne för ämne. Följ alltså våra nyheter! 

När perioden för vår nya utvärderingsplan börjar (januari 2024) tänker vi också harmonisera stilen och innehållet på de olika utvärderingssidorna. 

Respons om våra webbsidor

Du kan skicka rosor, ris och förslag på vidareutveckling av vår nya webbplats till e-postadressen viestinta@karvi.fi. All feedback är värdefull för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår webbplats!