Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård

Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

1.3.2016–30.4.2018

Utvärderingen gällde effektfullheten och effektiviteten i reformen av den studerandevård som lagen om elev- och studerandevård fastställer. Vidare gällde utvärderingen även personalens tillräcklighet och tillgången på tjänsterna. Utvärderingen gällde förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Utvärderingen gav information om studerandevårdens tillstånd och dess effektfullhet till grund för utvecklandet av studerandevården och den utredning som riksdagen förutsätter. Resultaten kan används för att utveckla studerandevården och dess kvalitet på nationell och lokal nivå.

Utvärderingsmaterialet samlades in genom enkäter och intervjuer våren 2017. Det ordnades även work-shops eller utvärderingspaneler.

Mer information:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors