Utvecklande utvärdering vid Nationella centret för utbildningsutvärdering

Handbok Praxis och rekommendationer Sammanfattning

Utvecklande utvärdering vid Nationella centret för utbildningsutvärdering

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
svenska