Kehittävä arviointi Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa

Käsikirja Käytännöt ja suositukset Tiivistelmä

Kehittävä arviointi Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
suomi