Svenska och litteratur i slutet av årskurs 9 – Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Svenska och litteratur i slutet av årskurs 9 – Resultat av en utvärdering av lärresultat våren 2019

Jan Hellgren & Jukka Marjanen
2020
svenska