Modersmålets lilla longitudinella utvärdering – Från slutet av grundskolan till studentprovet 2014–2017

Utvärderingsrapport Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Gymnasieutbildning

Modersmålets lilla longitudinella utvärdering – Från slutet av grundskolan till studentprovet 2014–2017

Jan Hellgren, Jukka Marjanen, Jessica Karlsson
2021
svenska