Lärresultaten i B1-svenska i slutet av den grundläggande utbildningen 2022

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lärresultaten i B1-svenska i slutet av den grundläggande utbildningen 2022

Marita Härmälä, Jukka Marjanen
2023
finska