Läget i fråga om yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem

Utvärderingsrapport Yrkesutbildning

Läget i fråga om yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem

Anu Räisänen, Tarja Frisk, Risto Hietala, Marjut Huttunen, Aila Korpi & Leena Koski
2016
finska