Hur ser niondeklassarnas språkliga kompetens ut? – Utvärdering av lärresultat i finska och litteratur 2019 i slutskedet av den grundläggande utbildningen (finskspråkiga skolor)

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Hur ser niondeklassarnas språkliga kompetens ut? – Utvärdering av lärresultat i finska och litteratur 2019 i slutskedet av den grundläggande utbildningen (finskspråkiga skolor)

Merja Kauppinen & Jukka Marjanen
2020
finska