Gymnasieutbildningen förnyas – förnyas gymnasierna?

Utvärderingsrapport Systemutvärdering Temautvärdering Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen förnyas – förnyas gymnasierna?

Jaana Saarinen, Jan Hellgren, Laura Lepola, Jukka Marjanen, Sakari Ahola, Kristiina Engblom-Pelkkala, Mikael Eriksson, Pekka Fredriksson, Iiris Hynönen, Tiina Karjalainen & Kyösti Värri
2023
finska