Goda praxis som uppkommit – Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang

Praxis och rekommendationer Temautvärdering Sammanfattning Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Goda praxis som uppkommit – Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang

Jani Goman, Mira Huusko, Kati Isoaho, Anu Lehikko, Jari Metsämuuronen, Niina Rumpu, Hannele Seppälä, Salla Venäläinen, Carola Åkerlund
svenska