Från bra till bättre – utvecklingsidéer kring utmaningar påvisade av resultatbedömningar visavi språkinlärning

Praxis och rekommendationer Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Från bra till bättre – utvecklingsidéer kring utmaningar påvisade av resultatbedömningar visavi språkinlärning

Raili Hildén & Marita Härmälä
2015
finska