Hyvästä paremmaksi – kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin

Käytännöt ja suositukset Oppimistulokset Esi- ja perusopetus

Hyvästä paremmaksi – kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin

Raili Hildén & Marita Härmälä
2015
suomi