A-finska kunskapsutveckling från åk 6 till åk 9

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

A-finska kunskapsutveckling från åk 6 till åk 9

Carola Åkerlund, Jukka Marjanen & Elina Peltola
2022
svenska