Effekter av de avvikande undervisningsarrangemangen på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling

Diavisning Sammanfattning Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Småbarnspedagogik

Resultat av den nationella utvärderingen, 17.6.2020

Effekter av de avvikande undervisningsarrangemangen på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
svenska