Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Diaesitys Tiivistelmä Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus

Kansallisen arvioinnin tuloksia, 17.6.2020

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
Finnish