Att arbeta som klassföreståndare kräver många slags kunskaper av lärarna

Klassföreståndares erfarenheter av stödjande strukturer för sitt arbete, stöd för skolengagemang och ingripande vid frånvaro

Temautvärdering Sammanfattning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Att arbeta som klassföreståndare kräver många slags kunskaper av lärarna – Klassföreståndares erfarenheter av stödjande strukturer för sitt arbete, stöd för skolengagemang och ingripande vid frånvaro

Eeva-Liisa Markkanen & Aino-Maria Pusa
2023
svenska