Luokanohjaajana toimiminen vaatii opettajilta monenlaista osaamista

Yläkoulun luokanohjaajien kokemuksia työtä tukevista rakenteista, kouluun kiinnittymisen tukemisesta ja poissaoloihin puuttumisesta

Teema-arviointi Tiivistelmä Esi- ja perusopetus

Luokanohjaajana toimiminen vaatii opettajilta monenlaista osaamista – Yläkoulun luokanohjaajien kokemuksia työtä tukevista rakenteista, kouluun kiinnittymisen tukemisesta ja poissaoloihin puuttumisesta

Eeva-Liisa Markkanen & Aino-Maria Pusa
2023
suomi