Arbetslivet som partner – Utvärderingen av lärande i arbetslivet och samarbete med det inom yrkesutbildningen

Utvärderingsrapport Systemutvärdering Temautvärdering Yrkesutbildning

Arbetslivet som partner – Utvärderingen av lärande i arbetslivet och samarbete med det inom yrkesutbildningen

Raisa Hievanen, Paula Kilpeläinen, Mari Huhtanen, Anni Tuurnas, Ville Loukusa, Laura Pylväs, Kirsi Rasinaho, Jenni Taakala, Matti Tujula, Mikko Vieltojärvi
2022
finska