PDCA-cykeln (textformat)

En PDCA-cykel som visar den kontinuerliga utvecklingen av kvalitetshanteringen vid utvärderingscentret (NCU). Personalen, kunderna, verksamhetsmiljön och ledningen samverkar för att NCU ska vara en pålitlig, oberoende, öppen och modig aktör.

Personal

Verksamhet

 • Ledarskap
 • Utvärderingsprocesser
  • Utvärderingar av lärresultat
  • Utvärderingar av kvalitetshantering
  • Tema- och systemutvärderingar
 • Stödprocesser (HR, ekonomi, informationshantering, kommunikation)
 • Innovativ utveckling
 • Externa intressenters medverkan

Kunder

Uppföljning och Utvärdering av Verksamheten

 • Uppföljning av strategin
 • Uppföljning av utvärderingsplanen
 • Respons från utvärderingsprojekten
 • Enkät till externa intressenter
 • Utvecklingssamtal
 • VMBaro personalundersökning
 • Självvärderingar
 • Externa utvärderingar

Verksamhetsmiljö

Utveckling

 • Utvecklingsåtgärder och -projekt
 • Strategisk utveckling
 • Utveckling av det egna arbetet
 • Kompetensutveckling

Ledarskap

Planering

 • Lag och förordning
 • Verksamhetsprinciper
  • Oberoende
  • Utvecklande utvärdering
 • NCU:s strategi
 • Planen för utbildningsutvärderingar
 • Resurser
  • Budget
  • Personalplan