Jatkuvan kehittämisen kehä (tekstivastine)

Karvin laadunhallinnan jatkuvan kehittämisen kehä, jossa henkilöstö, asiakkaat, toimintaympäristö ja johtaminen toimivat yhdessä luotettavan, riippumattoman, avoimen ja rohkean Karvin eteen.

Henkilöstö

Toiminta

 • Johtaminen
 • Arviointiprosessit
  • Oppimistulosten arvioinnit
  • Laadunhallinnan arvioinnit
  • Teema- ja järjestelmä-arvioinnit
 • Tukiprosessit (HR, talous, tietohallinto, viestintä)
 • Kokeileva kehittäminen
 • Ulkoisten sidosryhmien osallistaminen

Asiakkaat

Toiminnan seuranta ja arvioiminen

 • Strategian seuranta
 • Arviointisuunnitelman seuranta
 • Hankekohtaiset palautteet
 • Sidosryhmäkysely
 • Kehityskeskustelut
 • VMBaro-henkilöstötutkimus
 • Itsearvioinnit
 • Ulkoiset arvioinnit

Toimintaympäristö

Kehittäminen

 • Kehittämistoimen-piteet ja -hankkeet
 • Strateginen kehittäminen
 • Oman työn kehittäminen
 • Osaamisen kehittäminen

Johtaminen

Suunnittelu

 • Laki ja asetus
 • Toimintaperiaatteet
  • Riippumattomuus
  • Kehittävä arviointi
 • Karvin strategia
 • Koulutuksen arviointisuunnitelma
 • Resursointi
  • Budjetti
  • Henkilöstöohjelma