Auditering av Uleåborgs universitet 2023

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Uleåborgs universitet. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 13–14 december 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i mars eller april 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • professor, rektor emerita Kerstin Norén, Sverige (ordförande)
  • biträdande professor Guðrún Geirsdóttir, University of Iceland, Iceland
  • studerande Damon Mohebbi, University of Düsseldorf, Tyskland
  • verkställande direktör Siamäk Naghian, Genelec.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

 

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Uleåborgs universitet har valt Internationalisering av examensprogrammens kursplaner och studenternas erfarenheter.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Uleåborgs universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är Erasmus University Rotterdam med temat Förbättrad kvalitetskultur i forskarskolor.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Hilla Vuori

Hilla Vuori

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5538 Helsingfors