Utvärdering av inlärningsresultaten i huslig ekonomi i årskurs 9

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

02/2013–03/2015

Utvärderingen av inlärningsresultaten i huslig ekonomi är den första utvärderingen av inlärningsresultat i det här ämnet i Finland. Syftet är att utvärderingen ska ge en tillförlitlig bild av hur målen i läroplansgrunderna uppnås och av elevernas kunskaper i slutet av den grundläggande utbildningen. Det nationella provet var tudelat. Det skriftliga provet ordnades 20.3.2014 och arbetsfärdigheterna utvärderades genom ett praktiskt prov som hölls 21.3.2014. I samplet som var representativt för hela landet ingick 89 finskspråkiga och 15 svenskspråkiga skolor. I det skriftliga provet deltog totalt 3 473 elever och i det praktiska provet 817 elever. I samplet ingick både elever som bara hade studerat huslig ekonomi i årskurs 7 (29 %) och elever som hade avlagt valfria studier i huslig ekonomi (59 %). Avsikten är att offentliggöra utvärderingsresultaten under våren 2015.

Meddelande om utvärderingsresultaten (länken kommer att uppdateras)
Rapport: Arjen tiedot ja taidot hyvinvoinnin perustana (PDF) Finska (ett kapitel på svenska) (länken kommer att uppdateras)
Inlärningsresultaten i huslig ekonomi i slutskedet av den grundläggande utbildningen 2014 – Sammandrag (PDF) (länken kommer att uppdateras)
Material från utgivningsseminariet (PDF) (länken kommer att uppdateras)

Kontaktperson vid utvärderingscentret

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors