Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare samt specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Yrkesutbildning

Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grundexamen i affärsverksamhet, yrkesexamen i arbete som teamledare samt specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Hakamäki-Stylman, V. & Kilpeläinen, P.
2023
finska