Vårdnadshavarna är ofta omedvetna om skolans verksamhetssätt för att främja elevernas välbefinnande och ingripa vid frånvaro

Temautvärdering Sammanfattning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Vårdnadshavarna är ofta omedvetna om skolans verksamhetssätt för att främja elevernas välbefinnande och ingripa vid frånvaro

Eeva-Liisa Markkanen
2023
svenska