Utvärdering av antimobbningsmetoder. Utvärdering av sju utvalda metoder i fråga om användbarhet, förankring och resultat.

Utvärderingsrapport Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Utvärdering av antimobbningsmetoder. Utvärdering av sju utvalda metoder i fråga om användbarhet, förankring och resultat.

Niina Rumpu, Eeva-Liisa Markkanen, Nelli Hyvärinen, Niina Anttila, Pekka Danschu, Marko Kuvaja, Micaela Romantschuk & Miia Sainio
2023
finska