Utvärderin av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem – Anvisning

Handbok Sammanfattning Yrkesutbildning

Utvärderin av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem – Anvisning

Karvi
2020
finska