Utbildningsvägar för invandrare

Utvärdering av utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna och de flexiblare språkkunskapskraven inom yrkesutbildningen

Utvärderingsrapport Temautvärdering Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Fritt bildningsarbete

Utbildningsvägar för invandrare – Utvärdering av utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna och de flexiblare språkkunskapskraven inom yrkesutbildningen

Raisa Hievanen, Tarja Frisk, Hanna Väätäinen, Kirsi Mustonen, Juha Kaivola, Arja Koli, Sari Liski, Virva Muotka & Anu Wikman-Immonen
2020
finska