”Tillsammans försöker vi skapa den bästa möjliga småbarnspedagogiken och kvalitet i varje barns dag” – Småbarnspedagogikens mångahanda ledningsstrukturer och ledarskap

Utvärderingsrapport Temautvärdering Småbarnspedagogik

”Tillsammans försöker vi skapa den bästa möjliga småbarnspedagogiken och kvalitet i varje barns dag” – Småbarnspedagogikens mångahanda ledningsstrukturer och ledarskap

Anna Siippainen, Tuomas Sarkkinen, Janniina Vlasov, Jukka Marjanen, Elina Fonsén, Suvi Heikkinen, Hanna Hjelt, Jarkko Lahtinen, Noora Lohi & Mikko Mäkelä
2021
finska