Tankar om språkanvändning och språktänkande

Learning outcomes in mother tongue and literature at the end of basic education in 2014

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Sammanfattning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Tankar om språkanvändning och språktänkande – Learning outcomes in mother tongue and literature at the end of basic education in 2014

Elina Harjunen
2015
engelska