Situationen för yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetshantering 2022

Utvärderingsrapport Systemutvärdering Temautvärdering Yrkesutbildning

Situationen för yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetshantering 2022

Korpi Aila, Frisk Tarja, Hietala Risto & Tuurnas Anni
2022
finska