SÄRSKILT STÖD SOM RESURS – Utvärdering av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen

Sammanfattning Yrkesutbildning

SÄRSKILT STÖD SOM RESURS – Utvärdering av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen

Jani Goman, Raisa Hievanen
2021
svenska