Lärresultaten i A-svenska i slutet av den grundläggande utbildningen 2022

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lärresultaten i A-svenska i slutet av den grundläggande utbildningen 2022

Marita Härmälä & Jukka Marjanen
2023
finska