Kartläggning av nuläget inom kvalitetshanteringen i den grundläggande utbildningen

Utvärderingsrapport Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Kartläggning av nuläget inom kvalitetshanteringen i den grundläggande utbildningen

Chris Silverström, Risto Hietala, Aino Poroila
2022
finska