Inlärningsresultaten i samiska i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen 2015

Utvärderingsrapport Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

språk: finska (sammandrag på svenska)

Inlärningsresultaten i samiska i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen 2015

Mari Huhtanen & Mika Puukko (toim.)
2016