Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav - Inledande resultat av utvärderingen

Diavisning Yrkesutbildning Högre utbildning

Förhållandet mellan yrkesutbildningens kunnande och yrkeshögskolestudiernas krav - Inledande resultat av utvärderingen

Hakamäki-Stylman, V., Hievanen, R., Aaltola, M., Anttila, A-P., Keränen, H., Nurkka, N., Peteri, S., Ranta, K., Riihimäki, S., Stadius, A. & Tammilehto, M.
2023
svenska