DELAKTIGHET SKAPAS TILLSAMMANS – Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Utvärderingsrapport Yrkesutbildning Gymnasieutbildning

DELAKTIGHET SKAPAS TILLSAMMANS – Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Veera Hakamäki-Stylman, Mari Huhtanen, Paula Kilpeläinen, Aino-Maria Pusa, Niina Rumpu, Salla Venäläinen, Osmo Huhtala, Sari Multasuo, Tiina Mustonen, Virva Viljanen & Niklas Wahlström
2021
finska